VAJALIK TEADA!

Luminestsentslampide (edaspidi LL) tootjad ja müüjad jagavad lampidele igati kiitust, isegi populaarses saidis Vikipedia http://et.wikipedia.org/wiki/Luminofoorlamp
Väga palju ja üksikasjalikult on lampide häid omadusi kirjeldanud nii tootjad kui müüjad, kuid vähesed neist on juhtinud tähelepanu luminestsentslampides peituvatele ohtudele, turvalisele käitlemisele ja kasutamisele:
Kõik luminestsentslambid sisaldavad elavhõbedat (koguses 1-70 mg), toksilise aine kuulub ohtlikkuse poolest 1.ohuklassi (väga ohtlik). Sealhulgas on lampides sisalduv elavhõbe kordi ohtlikum metalsest elavhõbedast. Lambis sisalduv annus võib põhjustada tervisehäireid, kui lamp puruneb või kui pidevalt kokku puutuda elavhõbeda aurudega, sest elavhõbedal on omadus akumuleeruda organismis põhjustades sellega jäädavaid tervisekahjustusi.
Kui teil ei ole ükskõik tulevaste põlvkondade tervisest, ärge visake lampe prügikasti, veelgi enam, ärge purustage neid kusagil väljas tänaval. Maksimaalne lubatud elavhõbeda kontsentratsioon elamupiirkondades on väga väike – tema toime organismile on aeglane, kuid mõjutab tervist sattudes õhku, vette või pinnasesse.
3.septembril 2010 a andis Venemaa peaminister Vladimir Putin välja määruse nr 681 tootmisjäätmete käitlemise, kogumise, säilitamise, transpordi ja ladustamise kohta, mis võivad kahjustada elu ja tervist, tuua kahju loomadele, taimedele ja kogu keskkonnale.
Nõustudes nende ettekirjutustega avariiolukordade likvideerimise ja elavhõbeda käitlemise järelevalve osas:
27. Juhul, kui tavatingimustes füüsilise isiku käes lambid (lamp) purunevad või on tegemist elavhõbeda reostusega, tuleb saastunud aladelt inimesed evakueerida ning viivitamatult teavitada reostusest selle kõrvaldamise eest vastutavat asjaomast organisatsiooni (spetsialiseerunud organisatsiooni) läbi Vene Föderatsiooni vastava ministeeriumi, kes tegeleb elanikkonna evakueerimise ja katastroofi tagajärgede likvideerimisega.
28. Pärast inimeste evakueerimist tuleb võtta kasutusele piisavad meetmed , et sulgeda saastunud ala kõrvalistele isikutele, samuti meetmed, et lokaliseerida elavhõbeda ja selle aurudega reostunud alad.
29. Juhul, kui elavhõbeda reostust on võimalik iseseisvalt kõrvaldada, tuleb selleks tarvitusele võtta personaalseks kasutamiseks mõeldud De-mercuration komplekt (komplekti koostis on määrarud Vene Föderatsiooni Valitsuse poolt ja kinnitatud Vene Föderatsiooni tsiviilkaitse, eriolukordade ja loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise organisatsiooniga kooskülastatult föderaalteenistusega ökoloogiliste, tehnoloogiliste ja tuumaõnnetuste likvideerimise föderaalteenistustega tarbijaõiguste kaitsel ja elanikkonna heaolu tagamiseks).
Suurem osa inimestest, isegi kõrgema tehnilise- ja elektrialase haridusega, et need lambid, maskeerunud erinevate nimetuste (ökonoomilised, luminestsentslambid, kompaktlambid, induktsioonlambid…) taha, sisaldavad kõik mürgist elavhõbedat ja lampide valel käitlemisel visati need lihtsalt prügikasti, kus nende õhuke klaas purunes ja prügiveo käigus sattus osa elavhõbedat nii õhku kui pinnasesse ja samuti prügimäele ning ülejäänu on tuule ja vihma poolt laiali kandunud ning mürgitanud keskkonda.
Eratarbijad ei püüa selle toote utiliseerimisele tähelepanu ning tootjad püüavad distantseeruda sellest probleemist.
Ohtlike ainete käitlemist puudutav õigusakt RoHS (lühend inglisekeelsest nimetusest Restriction Hazardous Substances) reguleerib elavhõbeda, plii, kaadmiumi ja teiste ohtlike keemiliste elementide ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemist. Alates 1. juunist 2006. aastast jõustus kogu Euroopa territooriumil Euroopa Ühenduse direktiiv. Direktiivi eesmärk on ilmselge- piirata peamiste ohtlike ainete, elektroonika- ja elektriseadmete kasutamist, mis tagaks vajaliku kaitse inimeste tervisele ja keskkonnale.

http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/nmo/docs/rohs/exemptions/all%20current%20exemptions%2014%20sept%202011.pdf"    

Kahjuks ei mõelda eriti palju ka globaalsele soojenemisele, kus lampidel on oma osa, sest elavhõbeda sattumisel vette suureneb veekogu soojust neelav mõju ning väheneb peegeldav mõju, eriti, kui vesi on külm, kaetud lume ja jääga. Elavhõbe kui muutuv aine on nii poolmetall toatemperatuuril kui ka hõbedast-valget värvi lõhnatu vedelik, mis on väga mürgine. Naiivsed inimesed usuvad jutte, et soojenemises on süüdi on freooni sisaldavad külmutuskapid ja metaan, mida eritavad loomad. On ilmselge, et elavhõbedaga kokku puutunud väheneb viljakus. Põhjuseks on raskemetall elavhõbe, mis meestel takistab spermatosoidide liikumist ning naistel pidurdab munasarjade tegevust. Paljud inimesed, kes pikka aega asuvad elavhõbedat sisaldavate lampidega ruumides, hakkavad kaebama peavalu ja depressiooni üle.
Tasub pöörata tähelepanu elavhõbeda-fosfor-lampide ebaloomulikule valgusspektrile,
   

ja võrrelda seda päikesevalguse spektriga,
   

„sooja valgusega “ LED,    

et teha õige valik.

Inimesed, tulles tööle, lülitavad sisse valgustuse ja kui päike ruumi sisse paistma hakkab aknast, katavad akna kardinaga lülitamata välja valgustust!

   

   

Ja kui inimesed küsivad. „ Miks te ei lülita tööl olles valgustust välja?“ Siis nad vastavad: “ja mis me sellest saame?“
Sellepärast on parem asendada elavhõbeda-fosforlamp LED-lambiga, mis automaatselt reguleerib valgustugevust ja tänu energiasäästule tasuvad nad ära end aasta jooksul. Homo Sapiens`i teadmistes kahelda ei maksa…
Igakordsel LL sisselülitamisel toimub kiudude põlemine lambi otstes, pärast lambi süttimist jäävad kiud klaaskolbi, kus nad . hapniku sattumisel torudesse katkevad ja viivad lambi rivist välja. Kui lambitoru tumeneb, tähendab, et lamp ei ole enam hermeetiline!

Lambi töötamisel toimub kahe elektroodi vahel, mis asuvad lambi vastaspoolsetes otstes, madalatemperatuuriline elektriline kaar. Lamp on täidetud intergaasiga ja elavhõbeda aurudega. Valguskiirgus on inimsilmale nähtamatu, sellepärast muundatakse see luminofoori abil nähtavaks valguseks. Luminofoor kujutab endast segu fosforist, kahjulikest ainetest neeldununa lambi torusse, mis neelab UV kiirgust ja kiirgab valgust. Kui suur on kiirgus- koefitsient ja kui palju eraldub kahjulikku kiirgust, pole keegi senini öelnud.
Mõõtmised näitasid ka seda, et aja jooksul LL valguseredus kahaneb. Seega fosfor põleb ja tõuseb UV ja röntgenkiirguse tase! Paljud inimesed märkavad, et ruumides, kus LL põlevad, ei ole õhk väga hea, mis on tingitud just ultraviolett- ja röntgenkiirgusest!.
Asendamine elektromagnetiline ballast elektroonilise säästab 12 vatti valgusti 2 lambid 58 vatti. Aastaks see säästmise töötamisel 8 tundi päevas 23 kWh. Kui elekter maksab 0,1 eurot kWh, see säästab 2,3 € aastas. Kui kvaliteedi elektrooniline ballast väärt 23 eurot, tasuvusaeg on 10 aastat vana! Selle aja jooksul on ta ebaõnnestub ja ei maksa ise.
Paljudel LL ja kõigil kompaktsetel luminestsentslampidel, mis töötavad pingel enam kui 330 V, lähevad kiiresti rivist välja ja see pole enam ammu haruldus.
Lisaks kujutavad endast kõik need lambid raadiovastuvõtjaid, töötades sagedusel 30-60 kHz, aga klaaskolvid toimivad antennidena, mis kiirgavad elektromagnetilist kiirgust laias sagedusalas, mis muudab võimatuks edastada raadiosaateid diapasoonis LW – pikad lained, alates 540 kHz.
Sellega seoses on paljud juba jõudnud veendumusele, et LL nagu lubaks säästa energiat, aga mitte raha! Aga LL müüjad soovitavad- kui lambi võimsus on alla 15 W, ärge lülitage välja, töötab kauem! Säästmine?
Sealhulgas nii tootjad kui ka müüjad vaikivad reaalsest elektritarbimisest LL poolt, aga tööstuslikud katsetused on näidanud, et valgusti, millele on kirjutatud 11 W, on tegelikult 15 W (4 W soojendab massiivset korpust) levinumad kahelambilised valgustid elektromagnetilise ballastiga võimsusega 58 W, on tarbitav pinge 220 V; 132 W oodatu 116 asemel, aga 230 V puhul, mida soovitab EL standard, on see juba 143 W!
Kui veel vaadata, kui lähestikku peavad LL asuma, et tagada piisav valgustatus ruumides, arvestades, et pooled lambid ei põle ja ülejäänutel on valgustugevus kaks korda langenud tänu ärapõlenud fosforile.
    Kui mõelda sellele, et analoogse mahuga tavaline hõõglamp annab sama valgustustulemuse, siis tahaks küll küsida: Homo Sapiens, mis on siis asja mõte? Kas ainult rõõmustada tootjaid ja müüjaid? Ãœlikoolides ja instituutides õppinud inimesed kinnitavad, et mõõtmistulemustel on need lambid samase võimsusega! See tuleneb asjaolust, et nõuded minimaalsele valgustatusele on elavhõbedalampidele kaks korda kõrgemad kui LED-lampidele valguse pulsseeruva iseloomu tõttu. Aga kui arvestada soojuse puudujääkidega, mida võivad anda külmal ajal elavhõbedat mittesisaldavad kahjutud lambid, „kompenseerivad“ kütteseadmete kasutamise ja põletatud hapniku! See tähendab, et kokkuhoid valgustite arvelt toob kaasa suurenenud küttekulud.
Lisaks kasutatakse ruumides üha sagedamini pakettaknaid, praktiliselt peatades hapniku juurdevoolu ruumidesse, kuid see pidurdab inimeste ajutegevust ja seda on märgata!
Tahaks juhtida tähelepanu sellele, et elavhõbedamaardlad asuvad hõredalt asustatud mägede- ja kõrbepiirkondades Aasias ja ainus võimalus tuua seda maapinnale on veenda inimesi, kes peavad ennast Homo Sapiens`iks, kasutada LL kõikjal, isegi magamistubades! Tsiviliseeritud maades, kus kasutatakse aktiivselt LL, haigestuvad inimesed rohkem ja sagedamini ja surevad kiiremini! Nii võitleb planeet Maa ülerahvastatusega!
Tõstes nüüd kära keelustamaks üle 60 W hõõglampide kasutamise üle, on näha LL lampide tootjate ja müüjate huvi suurendada nende läbimüüki, sest odavate lampidega seda teha ei saa!

LED- lambid! Ka neist kirjutatakse praegusel ajal palju, kuid lihtsale inimesele pole see teave kergesti arusaadav. Sageli osutatakse vaid nende lampide võimsusele (W) , kuid see ei ole piisav. Palju olulisem on teada, mitu luumenit on selle lambi heledustugevus ja milline on valguse langemisnurk. Lampide tootmine suures koguses on odav, kuid mitte eriti ökonoomne 5mm valgusdioodide puhul (on lampe, milles neid on üle 300!). Nad mitte ainult ei anna piisavalt heledust (nagu LL), vaid neil on ka kitsas valgusnurk, tavaliselt 30 kraadi. On vähe neid, kes tahaksid lampi kasutada vaid dekoratiivelemendi või intiimvalgusallikana. Tuleb soostuda ka töökindlusteooriaga- mida rohkem elemente süsteemis, seda madalam on töökindlus, kuid see peaks olema peamine LED-lampide eelis.
Lambid, milledes sisaldub suur hulk 5 mm valgusdioode kannatavad just madala töökindluse all, nii et mõne aja pärast hakkavad tuhmuma esimesed 3-4 dioodi; hiljem aga veel rohkem ja kiiremini. On kahtlus, et LL tootjad püüavad tarbijaid hoida eemale LED-lampide kasutamisest.
Eriti mõtlematu on vahetada vanades tootmishoonetes LL valgustites, mille toru pikkus on alla 1,5 m, sest nende lampide korpused on kõrgenenud temperatuuri ja elavhõbeda koosmõju tõttu muutunud rabedaks, kontakt on halb ning nad võivad isegi laest alla kukkuda. Aga lampide ökonoomsus on samaväärne. Peale selle on valgusti tarvis maha võtta, eemaldada ballast ja muuta sisemist juhtmestikku.
Väikese valgusdioodide arvuga lampide puhul (3-7) on võimsus igal lambil 1-3 W, heledusnäitajad on head, kuid väike valguse langemisnurk, tavaliselt 30 kraadi, mistõttu on heledus suurem veel väiksema nurga all. Kuid jälle on nendes elektroonika…
Kauplustes müüdavad LED-lambid on toodetud Aasias ja Ameerikas, transport siia on väga kallis, sõltudes gabariidist ja kaalust, seepärast valmistatakse nad kompaktsetena kasutades väikseid (SMD) detaile.
Lisaks sellele juhul, kui LED-lamp puruneb ja te soovite seda taastada kui elektroonikat, pole vastavaid detaile Euroopas saada ja neid on vaja tellida Aasiast või Ameerikast ja see on väga kallis! Garantiiremondini te vaevalt jõuate – Aasia ja Ameerika on kaugel, müüjate ei ole rentaabel saata toode sinna remonti ja seepärast teevad nad kõik, et veenda teid selles, et olete ise lampi valesti kasutanud või on tegu olnud liialt kõrge pingega, kuid energiatarnijatega keegi ju vaidlema ei hakka!